Materialspecifikation papperstidning

Vi arbetar i PC-miljö och använder oss av Adobe Indesign som verktyg.

- Färgbilder separeras med ICC-profilen MMP-ISOnewspaper26v4.icc.
Gråskalebilder med ISOnewspaper26v4_gr.icc.

- Upplösningen på bilder bör vara på minst 200 ppi (i 100% storlek). Monokroma bilder(streckbilder) minst 800 ppi.Färdigt material

Med färdigt material menas att annonsen är helt färdig och att den uppfyller de krav som anges i dokumentet Materialspecifikation 170120.pdf

- Dokumentformatet måste vara detsamma som annonsformatet.

- Inga skärmärken eller passmärken som ligger utanför annonsen får förekomma.

Delmaterial

Bilder, PDF’er, logotyper, manus och annat som tillhör din annons. Med ”delmaterial” menas även ”nästan färdigt material” där vi, på något sätt, måste hantera annonsen. Använd gärna ZIP-komprimerad mapp med ditt material för att undvika att fel i överföringen skadar dina filer.

Profilpaket

Ladda ner
 

Materialspecifikation digitala kanaler

Teknisk specifikation för HTML5-annonser


CLICKTAG
För att vi ska kunna leverera klickstatistik på HTML5-annonser behövs en s.k. clickTag. Det finns flera olika sätt att göra detta på beroende vilket verktyg som används för att skapa annonsen. På följande länk finns en utförlig beskrivning hur en clickTag specifik för MittMedias publiceringssystem kan läggas till. https://bidtheatre.zendesk.com/hc/en-us/articles/210319565-HTML5-creatives Observera att klickytan måste ligga överst i annonsen.

SSL
Eventuella externa länkhänvisningar till bilder, script (exempelvis jQuery) och andra filer som används av annonsen och som inte ligger med i zip-filen måste börja med https:// och inte http://.

PUBLICERING
När HTML-annonsen är färdig ska alla filer packas ihop i en zip-fil (fem zip-filer totalt för fem annonser). OBS! När detta görs är det viktigt att annonsens .html-fil ligger direkt i roten av ZIP-arkivet och inte inuti någon mapp. Filändelsen ska vara .zip och filnamnet ska innehålla annonstorleken (ex. annons_250x360.zip) OBS! Det får inte vara några blanksteg i filnamnet.

Mått och vikter displaybanners

Storlek (BxH) Maxvikt
980x240px 150KB
250x360px 100KB
300x250px 100KB
320x320px 100KB
Takeover 1920x1080px 200KB
Mobil takeover 1080x1920px 100KB
Viktig information när det gäller takeover: Formatet beskärs i utvisningen beroende på skärmstorlek/upplösning. placera därför all information inom den ljusblå delen och endast bakgrundsfärg/bild i den mörkblå delen enligt mallarna nedan


TV

Storlek Maxvikt Maxbitrate
1280x720px 10MB 2500kbps

Preroll, En kort videoannons som placeras framför det faktiska videoinnehållet. Den här placeringen skapar uppärksamhet som är över medel samt större användarengagemang. Helst MOV, alternativt MP4, MPG, WMV eller AVI. FLV rekommenderar vi inte.

Ram
Annonser med vit eller mycket ljus bakgrund ska förses med en ram.

 
För tekniska frågor digitalt:
021-19 93 40
   

Publiceringsvillkor

Villkor för publicering av annonsmaterial i Mittmedias digitala kanaler

Denna bilaga utgör en del av orderbekräftelsen och gäller såväl lokala annonsörer som annonser sålda via våra nationella säljbolag och partners. Vid eventuella motstridigheter mellan uppgifter i orderbekräftelsen, inklusive allmänna villkor, bokningsvillkor etc. och denna bilaga skall vad som anges i denna bilaga äga företräde.


Vem som omfattas

Den som inför annons eller annan form av marknadsföringsmaterial i en digital kanal som kontrolleras av bolag i Mittmedia-koncernen förbinder sig att följa Mittmedias för tillfället gällande villkor för sådan annonsering. Dessa villkor framgår nedan och gäller såväl annonsörer som mediebyråer och annan som för egen, eller annans räkning, inför sådan annons (nedan kallat ”Annonsör/Annonsörer”). Den som anlitar underleverantör i syfte att exempelvis, men inte uteslutande, mäta resultatet av sådan annonsering, förbinder sig att se till att underleverantören informeras om, och följer dessa villkor. Annonsören svarar för underleverantörens agerande och underlåtenhet så som för sitt eget.


Uppdaterade villkor

Mittmedia förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov och det åligger Annonsörer att hålla sig uppdaterad kring aktuella villkor. Den senaste versionen av villkoren tillhandahålls på http://annonsmaterial.mittmedia.se/. Vid större förändringar förbinder sig Mittmedia att särskilt informera Annonsören om dessa.


Förbud mot insamling av data

Data avseende användare av Mittmedias digitala kanaler får inte utan föregående godkännande från Mittmedia samlas in eller hämtas av tredje part i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot dess användare eller kategorisera/segmentera användarna i annat kommersiellt syfte genom att använda cookies eller andra spårningsmetoder. Undantag från förbud av datainsamling görs enbart gällande tredje parts åtagande mot annonsör kring insamling av anonym data, vilket är tillåtet i syfte att rapportera och följa upp annonsörens antal visningar, räckvidd och konvertering.


Förbud mot överföring av data

Data avseende användare av Mittmedias digitala kanaler får inte utan föregående godkännande från Mittmedia delas med tredje part genom att exempelvis, men inte uteslutande, överföras till externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller andra system för att på något sätt värdeöka eller kapitalisera på dessa data.


Förbud mot hantering av personuppgifter

Data som innehåller personuppgifter enligt definition i Personuppgiftslag (1998:204) (”PUL”) avseende användare av Mittmedias digitala kanaler får inte behandlas utan den behandlades uttryckliga samtycke. Med behandling och samtycke avses i detta sammanhang definition enligt ”PUL” och Datainspektionens föreskrifter. Detta innebär bland annat, men inte uteslutande, ett förbud mot att associera cookies eller andra spårningsmetoder med personuppgifter.


Sanktion vid överträdelse

Överträdelse mot dessa villkor innebär även ett väsentligt avtalsbrott mot annonsavtal mellan Annonsör och bolag i Mittmedia. Vid sådant väsentligt avtalsbrott, eller skälig misstanke om att sådant väsentligt avtalsbrott föreligger, äger Mittmedia rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och kräva skadestånd för den direkta skada man åsamkas genom avtalsbrottet. Om avtalsbrottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet omfattas en rätt till skadestånd även för indirekta skador.


Programmatisk policy för Mittmedia

#1 Synlig URL är värdefullt

När vi berättar för DSP att de köper synlig URL (exempelvis Öp.se) tillämpar vi högre tröskelpriser.


#2 Inscreen lager är mer värt

Vi tror på att sälja en så bra displayprodukt som möjligt. Att sälja annonser som ingen ser är inte bra. Därför tillämpar vi sk. Lazyload, vilket innebär att vi laddar annonser i anslutning till att besökaren närmar sig annonsplatsen. Trots att vi laddar Lazyload kan vissa placeringar, främst topp och botten, få dåliga inscreenvärden. Därför har vi bestämt att ingen annonsplacering skall ha lägre än 50% inscreenvärde mätt enligt IAB:s standard http://iabsverige.se/standards-och-guidelines/


#3 Programmatic eller manuellt – samma pris

Programmatic (PMP och öppen börs/open RTB) tillåter kunden att väja vilka visningar de vill ha. Mittmedia har samma prisläge för motsvarande produkt oavsett om köpet sker programmatiskt eller direktsålt/manuellt.


#4 Vi tillåter inte direkta konkurrenter på våra siter

De flesta av våra kollegor har också tillgång till en DSP (tex Blocket, Tradera mfl) och vi tillåter inte konkurrenter att annonsera på våra sajter (Blocket Jobb konkurrerar tex vår egen Mittjobb). Andra tidningar som använder DSP för att utöka räckvidden på sin egen produkt ses också som konkurrerande verksamhet och är inte tillåten. Mittmedias strategi är att bredda affären till att bli en så kallad ”digital service provider”. Det innebär att sälja både display, sociala medier, sök, video mm. Där av ser vi lokala digital service bolag som konkurrenter och tillåter dem inte att annonsera i våra kanaler. Det gäller såväl via börs som direktsålt/manuellt.


#5 Hel och ren är viktigt

Via öppen börs/open RTB kan vem som helst relativt lätt köpa annonser, även oseriösa annonsörer. Det är svårt att definiera exakt vem som är tillåten och vem som inte är det. Som Adops skall man tänka: ”skulle vi köra den här annonsören på förstasida i vår tryckta tidning?”. Om svaret är ja – så är kunden ok så länge de inte är konkurrerande verksamhet enligt #4 eller omfattas av våra Blacklists, se #7


#6 Graylist – sådana vi accepterar från fall till fall

Vissa annonsörskategorier (såsom religion, politik, läkemedel/sjukdomar, gambling och alkohol) kan regleras via lagstiftning, pressetiska regler eller branschrekommendationer. Som Adops behöver man då vara uppmärksam på budskapet i annonserna. Våra ansvariga utgivare (som personligen är ansvariga för allt innehåll i våra kanaler) kan dessutom ha olika syn på vilka annonser som de godkänner. Adops behöver därför tänka som #5 ”hel och ren” och agera utifrån det. Vid tveksamhet ska man kontakta Mittmedia för att stämma av innehållet i annonsen och/eller avsändaren.


#7 Blacklist – sådana vi aldrig accepterar

All form av sexuella anspelningar, allt från porr till datingsiter med skev jämställdhetssyn, förtryck eller uppmaning till våld är inte tillåtet och skall blockeras omgående av den som upptäcker det.

Denna villkorstext gäller från den 14 feb 2017
Vid frågor kontakta Pelle Bungerfeldt, digital affärsutvecklare och chef nationella intäkter
pelle.bungerfeldt@mittmedia.se, 0706-201 201