Lämna annonsmaterial

Välj typ

Annonsmaterial till våra papperstidningar


Färdigt material •
för publicering
Manus/material ••
för produktion

• Lämna ett publiceringsfärdigt material (tryckfärdig pdf),

• • Lämna material till annons som ska produceras av våra producenter (logotyp, bilder, texter m.m)

Annonsmaterial till våra digitala kanaler


Färdigt material
för publicering
Manus/material
för produktion