Lämna färdigt digitalmaterial

Observera att materialet ska vara publiceringsfärdigt

Fält med * är obligatoriska

Support vid materialfrågor:

021-19 93 40

Observera

Kunden ansvarar för att materialet finns hos publicisten innan materialstopptid. Vid försenad leverans av material kan inte kampanjstart i tid garanteras.
Med publiceringsfärdigt material menas att ingenting ska läggas till, ändras eller tas bort i materialet och att det är sparat i rätt pixelstorlek med upplösningen 72dpi.